Rybářský řád rybník figura

RYBÁŘSKÝ ŘÁD RYBNÍKU FIGURA

 

1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u provozovatele nebo správce a seznámit se s místním rybářským řádem. Povolenka je nepřenosná, platí pouze pro jednu osobu. Lov je povolen pouze z pravého břehu, z číslovaných míst.Držitel musí mít v průběhu lovu povolenku u sebe a na výzvu správce ji předložit.


2. Zakoupením povolení a svým podpisem na povolence souhlasíte s dodržováním místního rybářského řádu a s prováděnými kontrolami. V případě porušení rybářského řádu bude držitel povolenky bez náhrady vykázán.


3. Osoba provádějící lov je povinna při lovu používat vyprošťovač háčků (pean), podložku, desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou a minimální délkou ramen 80x80cm (vše možno za poplatek zapůjčit u správce).

4. Při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou co nejšetrnější zacházení, použití mokré podložky typu vanička, nebo kolébka a vážící sak. Během fotografování rybu neustále polévat vodou tak, aby nedošlo k jejímu oschnutí a narušení slizní vrstvy.

5. Lov probíhá pouze v režimu Chyť a pusť. Všechny ryby musí být ihned po zvážení a vyfotografování vráceny šetrně zpět do vody. Doba držení ryby na břehu nesmí překročit 7 minut.

6. Rybář i jeho návštěva jsou povinni na vyžádání umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole.

7. Vstup na člun a pohyb v rámci areálu rybníku Figura je povolen pouze na vlastní nebezpečí.

8. Lov je povolen na tři pruty, každý maximálně s jedním návazcem, jedním jednoháčkem o maximální velikosti 4. Háčky s protihroty jsou povoleny.

9. Lov na nástrahy a návnady rostlinného původu, boilie a pelety. Lov přívlačí zakázán.

10. Montáž musí být sestavena jako průběžná, s použitím olověné šňůry nebo bužírky v délce minimálně 70 cm od olova a spoj musí být proveden uzlem, nikoliv obratlíkem!. Kmenový vlasec musí být použit v minimálním průměru 0,28 mm. Je zakázáno používání šokových pletených šňůr. Pro zesílení sestavy je možno použít ujímaný vlasec nebo silnější monofilní vlasec.

11. Přísný zákaz sakování veškerých ryb (ani krátkodobě).

12. Použití lodě ke zdolávání, mapování, zavážení návnad a nástrah je povoleno.

13. Zákaz krmení nevařeným partiklem. Partiklové semeno musí být upraveno tak, aby jej bylo možno jednoduše mezi prsty rozmáčknout.

14. Lovící přes noc musí mít osvětlené lovné místo dobře viditelným světlem, dodržovat zásady nočního klidu. Návštěvy v noci jsou zakázány.

15. Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostu (stromků, vodní trávy, rákosů). Poškozování vodních staveb a břehového opevnění.

16. Pro vykonání osobní potřeby použijte suchou toaletu u lovného místa č. 2.

17. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou.

18. Doba setrvání na lovném místě je max. 90 minut před a 60 minut po uplynutí povolené doby lovu (viz. povolenka).

19. Každý rybář, je povinen udržovat na svém lovném místě pořádek a své odpadky odvézt. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu, nebo je odhazovat do vody či v okolí rybníku. Pytel na odpadky je možno vyžádat u správce.

20. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady a s následným zákazem lovu.

21. Za případné odcizení věcí a úrazy neručíme, vstup výhradně na vlastní nebezpečí!

22. Volné rozdělávání ohňů je zakázáno, povoleno pouze v přenosném grilu.

23. Parkování povoleno na hrázi vlevo od kolejí.